Oprava fotogalerie
11. 03. 2006, 10:49:07     Jaromír Šauer

       Po menších technických problémech s fotogalerii v poslední době jsem upravil její funkčnost . V následujícím seznamu jsou rozdíly oproti předchozí verzi :
       1 . Pořadí fotogalerie určuje její poslední datum změny - doposud to bzlo dáno číslem fotogalerie .
© web design Jaromir S