Motoskijoring - Dalečín - 28.02.2004
25. 02. 2004, 18:06:42     Jaromír Šauer

       V sobotu dne 28. února se v Dalečíně koná jeden z posledních motoskijoringů na Vysočině . Přihlášky se přijímají do 10h 30 minut . Start ve 13 hodin . Srdečně zvou pořadatelé .
      
© web design Jaromir S